کی‌روش در دوران طولانی که در فوتبال پراستعداد ایران حضور داشت کمتر به پدیده‌های نوظهور شاغل در لیگ ایران بها می‌داد اما حالا در تیم ملی قطر سراغ معدن بازیکنان ایرانی را گرفته است تا با انتقال آنها زیر پرچم این کشور کوچک عربی، برای خود کارنامه بسازد.

کی‌روش در دوران طولانی که در فوتبال پراستعداد ایران حضور داشت کمتر به پدیده‌های نوظهور شاغل در لیگ ایران بها می‌داد اما حالا در تیم ملی قطر سراغ معدن بازیکنان ایرانی را گرفته است تا با انتقال آنها زیر پرچم این کشور کوچک عربی، برای خود کارنامه بسازد.


شکست کی‌روش در بردن پدیده ایرانی به تیم ملی قطر