مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند؛ دستکم ۶۰ جسد را که توسط شورشیان به قتل رسیده‌اند در شرق این کشور شناسایی کردند.

مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند؛ دستکم ۶۰ جسد را که توسط شورشیان به قتل رسیده‌اند در شرق این کشور شناسایی کردند.


شورشیان در شرق کنگو ۶۰ نفر را کشتند