رییس دانشگاه علامه طباطبائی از تشکیل شورای “هادی” برای مقابله با بی حجابی در بین دانشجویان خبر داد و گفت: این شورای مسئولیت دارد در دانشکده‌های مختلف دانشجویان را که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرده و بعد از صحبت با آن‌ها کمک کنند تا دانشجویان متوجه شوند مشکل بی‌حجابی از کجا شکل گرفته است.

رییس دانشگاه علامه طباطبائی از تشکیل شورای "هادی" برای مقابله با بی حجابی در بین دانشجویان خبر داد و گفت: این شورای مسئولیت دارد در دانشکده‌های مختلف دانشجویان را که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرده و بعد از صحبت با آن‌ها کمک کنند تا دانشجویان متوجه شوند مشکل بی‌حجابی از کجا شکل گرفته است.


شورای «هادی» در دانشگاه‌علامه برای مقابله با بی‌حجابی