شورای عالی سلامت و امنیت غذایی: لزوم تامین نان سالم به عنوان قوت غالب جامعه

Print Friendly, PDF & Email

به هیچ عنوان موافق با اقدامات اجباری نیستیم و تولید نان کامل باید به صورت داوطلبانه باشد اما هر نوع نانی که تهیه می شود باید مطابق با اصول بهداشتی و قوانین تعریف شده کشور باشد تا تهدیدی، سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره نیاندازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا