علیرضا زاکانی: افرادی که اعلام می‌کردند برج میلاد کج می‌شود برج کج شدنی نیست و تاثیر این گود پرخطر ناظر بر برج نیست و سازه‌های پیرامونی برج را تحت تاثیر قرار می‌داد.

علیرضا زاکانی: افرادی که اعلام می‌کردند برج میلاد کج می‌شود برج کج شدنی نیست و تاثیر این گود پرخطر ناظر بر برج نیست و سازه‌های پیرامونی برج را تحت تاثیر قرار می‌داد.


شهردار تهران: برج میلاد کج شدنی نیست