شهرداری‌ها باید بر اساس ماموریت و اعتبارات خود نیرو جذب کنند حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در اجلاس شورایعالی استان‌ها گفت: شوراها و شهرداری‌ها باید نسبت به جذب، نگهداری، ارتقا، پرداخت حقوق و کارآمدی سازمان گام متفاوتی از قبل بردارند. دریافت ۸ MB

شهرداری‌ها باید بر اساس ماموریت و اعتبارات خود نیرو جذب کنند

شهرداری‌ها باید بر اساس ماموریت و اعتبارات خود نیرو جذب کنند

حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در اجلاس شورایعالی استان‌ها گفت: شوراها و شهرداری‌ها باید نسبت به جذب، نگهداری، ارتقا، پرداخت حقوق و کارآمدی سازمان گام متفاوتی از قبل بردارند.

دریافت ۸ MB