سرهنگ مسعود پرکاس در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر در مرز‌های آبی هرمزگان به شهادت رسید.

سرهنگ مسعود پرکاس در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر در مرز‌های آبی هرمزگان به شهادت رسید.


شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی هرمزگان