دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از بازداشت یک کارمند در امور گمرکی با در اختیار داشتن تعداد ۱۹ کارت بازرگانی و استفاده غیرمجاز از آن‌ها خبر داد.

%content%


شناسایی یک کارمند گمرک در قزوین با ۱۹ کارت بازرگانی