در جریان بررسی بودجه تصویب شد؛ شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت های پالایش نفت را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان […]

در جریان بررسی بودجه تصویب شد؛

شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت

شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت های پالایش نفت را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است تخفیف ۵ درصد خوراک نفت خام موضوع جز ۱ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را صرفاً با رعایت شرط زیر به شرکت‌های پالایش نفت اختصاص دهد.

۱- اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه‌های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

۲- تأیید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مطابق برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای اعمال می‌گردد.


شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت