معاون وزیر راه و شهرسازی: وام ۵۵۰ میلیون تومانی برای ساخت زمین در نظر گرفته شده تا این زمین‌ها هر چه سریع‌تر ساخته شوند.

%content%


شرط واگذاری زمین رایگان به خانوارهای ۳ و ۴ فرزندی