کار امدادرسانی به اهالی و تخلیه سیلاب از منازل مسکونی با ۱۸ دستگاه موتور پمپ تخلیه در حال انجام است.

کار امدادرسانی به اهالی و تخلیه سیلاب از منازل مسکونی با ۱۸ دستگاه موتور پمپ تخلیه در حال انجام است.


سیل در خراسان شمالی/ ۳۶ نفر نجات یافتند