پایگاه خبری هشت صبح : فساد در دولت‌های مختلف همواره مشاهده شده، اما در برخی دولت‌ها این فساد‌ها ضمن حجم وسیع، بدون واکنش از سوی دولت باقی مانده است و برخی دولت‌ها همواره سعی در فرار از مسئولیت پذیری نسبت به این موضوع مهم داشته اند. مشخصا در چند وقت اخیر فساد چای انتقادات […]

پایگاه خبری هشت صبح :

فساد در دولت‌های مختلف همواره مشاهده شده، اما در برخی دولت‌ها این فساد‌ها ضمن حجم وسیع، بدون واکنش از سوی دولت باقی مانده است و برخی دولت‌ها همواره سعی در فرار از مسئولیت پذیری نسبت به این موضوع مهم داشته اند. مشخصا در چند وقت اخیر فساد چای انتقادات بسیاری به دولت وارد کرد، اما دولت اکنون طفره رفته و در حال انداختن تقصیر‌ها به گردن دولت‌های قبل و اشخاص است.

مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی، درباره عدم مسئولیت پذیری دولت در مقابله با فساد‌ها به «انتخاب» گفت: برخی اوقات این مسئله خیلی مشهود است و عمده دولت‌ها از مسئولیت پذیری نسبت به فساد‌های مختلف فرار کرده اند. برخی مسائل هست که پنهان هم نیست و تمامی رسانه‌ها نیز آن را اعلام می‌کنند و عیان است، اما دولت گردن نمی‌گیرد. دولت نباید وظایف خود را گسترده کند، دولت باید وظایف اصلی خود را پیگیر باشد، اما دولت می‌خواهد دست خود را همه جا دراز کند و برای کسب محبوبیت می‌گوید من برایتان خانه می‌سازم بعد می‌گوید من کی گفتم می‌سازم؟ گفتم باید ساخته شود. 

وی در ادامه درباره فسادپذیر بودن نهاد دولت در ایران بیان کرد: سیستم دولت در ایران فسادپذیر است. مثلا سیستم ارز در گذشته اینطور نبود که اینقدر بتوانند فساد کنند. در گذشته از طریق گشایش اعتبار این کار انجام می‌شد و شفاف بود و بانک هم ارز به کسی نمی‌داد. سیستم ما معیوب است که اینقدر فساد در آن شکل می‌گیرد.
هاشمی طبا درباره عدم شفافیت عملکرد اقتصادی دولت گفت: دولت حاضر نیست عملکرد خود را شفاف کند. بانک مرکزی اگر راست می‌گوید کسانیکه ارز گرفته اند را مشخص کند. مردم باید بدانند چه کسانی ارز گرفته اند، اما همه چیز در آمار‌های اقتصادی ما پنهان است. گمرک و دیگر بخش‌های اقتصاد هم پنهان است. به نظر من بدون حمایت عناصر دولتی این فساد‌ها امکان ندارد. کسانی هم که فساد می‌کنند بعد از مدتی رها می‌شوند و مشخص نمی‌شود سرنوشت آن‌ها چه می‌شود. مثلا بابک زنجانی محکوم به اعدام است، اگر اعدامی است که باید اعدام شود اگر باید پول‌ها را برگرداند پس چرا اینگونه برخورد می‌شود؟