عضو مجلس خبرگان رهبری: یک تئوریسین آمریکایی گفته برای نابودی نظام ایران ۲ راه وجود دارد که یک راه آن براندازی ولایت فقیه و راه دوم براندازی حجاب است.

عضو مجلس خبرگان رهبری: یک تئوریسین آمریکایی گفته برای نابودی نظام ایران ۲ راه وجود دارد که یک راه آن براندازی ولایت فقیه و راه دوم براندازی حجاب است.


سید احمد خاتمی: باید بدانیم، ولی فقیه تنها رهبر سیاسی نیست بلکه نایب امام زمان (عج) است