با صدور حکمی از سوی رئیسی؛ «سکینه سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی شد رئیس جمهور در حکمی مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حکمی خانم «سکینه سادات پاد» را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» […]

با صدور حکمی از سوی رئیسی؛

«سکینه سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی شد

«سکینه سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی شد

رئیس جمهور در حکمی مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حکمی خانم «سکینه سادات پاد» را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد.


«سکینه سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی شد