امروز مطالبی همچون کاهش قیمت دلار به کانال ۴۱ هزار تومانی، روند قیمت طلا خلاف نظر تحلیلگران، توصیه مجید عشقی به سهامداران تازه وارد، تحریم‌ها چه تاثیری بر صنایع کامودیتی محور ایران دارد؟، افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی؛ در سایت نبض بورس قرار گرفته است.

امروز مطالبی همچون کاهش قیمت دلار به کانال ۴۱ هزار تومانی، روند قیمت طلا خلاف نظر تحلیلگران، توصیه مجید عشقی به سهامداران تازه وارد، تحریم‌ها چه تاثیری بر صنایع کامودیتی محور ایران دارد؟، افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی؛ در سایت نبض بورس قرار گرفته است.


سه نماد بورسی با بیشترین افزایش قیمت کدامند؟