نیروی هوایی آلمان اعلام کرد که سه هواپیمای نظامی روسیه را در حال پرواز در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای بالتیک شناسایی کرده است.

نیروی هوایی آلمان اعلام کرد که سه هواپیمای نظامی روسیه را در حال پرواز در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای بالتیک شناسایی کرده است.


سه جنگنده روس بر فراز دریای بالتیک شناسایی شد