وزارت دفاع روسیه افزود که نقص فنی دلیل سقوط این بالگرد بوده است.

وزارت دفاع روسیه افزود که نقص فنی دلیل سقوط این بالگرد بوده است.


سقوط بالگرد نظامی روسیه دو کشته برجای گذاشت