وزارت خارجه نروژ با صدور بیانیه ای خشم و ناراحتی خود را از این حادثه اعلام و تاکید کرد زمانی که چنین نقض مرزی رخ می دهد، مسئولین سوئدی باید بلافاصله از طریق کانال های مناسب به نروژ اطلاع می دادند.

وزارت خارجه نروژ با صدور بیانیه ای خشم و ناراحتی خود را از این حادثه اعلام و تاکید کرد زمانی که چنین نقض مرزی رخ می دهد، مسئولین سوئدی باید بلافاصله از طریق کانال های مناسب به نروژ اطلاع می دادند.


سقوط اشتباهی موشک تحقیقاتی سوئدی در کشور همسایه نروژ