در جریان بررسی بودجه؛ سقف منابع حاصل از صادرات نفت مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند […]

در جریان بررسی بودجه؛

سقف منابع حاصل از صادرات نفت مشخص شد

سقف منابع حاصل از صادرات نفت مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، (ب) تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۱، منابع گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به ۳ درصد سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ این قانون تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

مطابق با بند ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جز ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

بر اساس بند (ه) تبصره ۱، به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رساند.


سقف منابع حاصل از صادرات نفت مشخص شد