به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: رامی عدوان، سفیر این کشور در پاریس را پس از تحقیقات و بازجویی از وی به اتهام تجاوز و خشونت عمدی از فرانسه فرا خوانده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: رامی عدوان، سفیر این کشور در پاریس را پس از تحقیقات و بازجویی از وی به اتهام تجاوز و خشونت عمدی از فرانسه فرا خوانده است.


سفیر لبنان در فرانسه فراخوانده شد