در وزارت امور خارجه؛ سفیر جدید ایران در ژاپن با امیرعبداللهیان دیدار کرد سفیر جدید فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در آستانه عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سعادت سفیر جدید فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در […]

در وزارت امور خارجه؛

سفیر جدید ایران در ژاپن با امیرعبداللهیان دیدار کرد

سفیر جدید ایران در ژاپن با امیرعبداللهیان دیدار کرد

سفیر جدید فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در آستانه عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سعادت سفیر جدید فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در آستانه عزیمت به محل مأموریت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار اهم موضوعات روابط دوجانبه و تعاملات بین المللی میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مورد گفتگو قرار گرفت و وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور، رهنمودهای لازم را به سفیر جدید کشورمان ارائه کرد.


سفیر جدید ایران در ژاپن با امیرعبداللهیان دیدار کرد