در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند نماینده مجلس: فاتحه دریاچه ارومیه با سد‌های در حال احداث، خوانده خواهد شد /مدیر مسئول روزنامه «توسعه جنوب» در ایذه به قتل رسید/درخت ۵۰۰ ساله کیش را از بین بردند/ سپیده رشنو از تحصیل در الزهرا تعلیق شد و… را می‌خوانید.

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند نماینده مجلس: فاتحه دریاچه ارومیه با سد‌های در حال احداث، خوانده خواهد شد /مدیر مسئول روزنامه «توسعه جنوب» در ایذه به قتل رسید/درخت ۵۰۰ ساله کیش را از بین بردند/ سپیده رشنو از تحصیل در الزهرا تعلیق شد و… را می‌خوانید.


سفیر ایران در عربستان کیست؟ /فرمانده سپاه قدس: بسیج جهانی سربازان اسلام تشکیل شده/دادستان زاهدان: پسر امام جمعه خاش حین بازی با اسلحه کشته شد/محسن هاشمی: یک چهارم هواپیما‌های ایران زمین‌گیر هستند