به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عنایتی، سفیر ایران در عربستان سعودی با ترکی الفیصل، رئیس مرکز ملک فیصل در عربستان دیدار و رایزنی کرد. در این دیدار آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران و عربستان و همچنین تحولات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عنایتی، سفیر ایران در عربستان سعودی با ترکی الفیصل، رئیس مرکز ملک فیصل در عربستان دیدار و رایزنی کرد.

در این دیدار آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران و عربستان و همچنین تحولات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.