احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای افتتاح چند طرح در حوزه شهری و بهداشت و درمان به استان زنجان سفر کرد.

احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای افتتاح چند طرح در حوزه شهری و بهداشت و درمان به استان زنجان سفر کرد.


سفر وزیر کشور به استان زنجان