مسی بر سر دو راهی قرار دارد با دستمزد خیلی کم به خانه (بارسلونا) برگردد یا با پیوستن به الهلال و دریافت ۹۰۰ میلیون یورو برای سه سال مولتی میلیادر شود.

مسی بر سر دو راهی قرار دارد با دستمزد خیلی کم به خانه (بارسلونا) برگردد یا با پیوستن به الهلال و دریافت ۹۰۰ میلیون یورو برای سه سال مولتی میلیادر شود.


سفر مسی به عربستان سعودی / گشت و گذار با خانواده (+عکس)/ ۲ هفته جریمه شد