حجت کریمی: وضعیت سرمربی تیم استقلال در این یکی دو روز مشخص می‌شود. هم گزینه ایرانی و هم گزینه خارجی داریم و این اسامی که منتشر شده، هیچکدام درست نیست.

حجت کریمی: وضعیت سرمربی تیم استقلال در این یکی دو روز مشخص می‌شود. هم گزینه ایرانی و هم گزینه خارجی داریم و این اسامی که منتشر شده، هیچکدام درست نیست.


سرپرست باشگاه استقلال: سرمربی در دو روز آینده انتخاب می‌شود /اسامی منتشر شده درست نیست