ارتش اسرائیل اعلام کرد که به طور اشتباه، یک پهپاد خودی را در مرزهای نوار غزه سرنگون کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که به طور اشتباه، یک پهپاد خودی را در مرزهای نوار غزه سرنگون کرده است.


سرنگونی پهپاد خودی توسط ارتش اسرائیل