دختر ۱۷ ساله‌ای که برای اقدامات درمانی از آمل به تهران آمده بود بر اثر آنژیوگرافی به کام مرگ فرو رفت.

دختر ۱۷ ساله‌ای که برای اقدامات درمانی از آمل به تهران آمده بود بر اثر آنژیوگرافی به کام مرگ فرو رفت.


سرنوشت تلخ دختر ۱۷ ساله در اتاق عمل بیمارستان