انزلی- سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش مقابل نفت آبادان حاضر نشد.

انزلی- سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش مقابل نفت آبادان حاضر نشد.


سرمربی ملوان در کنفرانس خبری حاضر نشد