علی حیدری نماینده ایران ایر در فرودگاه خرم آباد گفت:‌ پرواز امروز به دلیل نقص فنی تاکنون انجام و لغو آن نیز اعلام نشده است.

علی حیدری نماینده ایران ایر در فرودگاه خرم آباد گفت:‌ پرواز امروز به دلیل نقص فنی تاکنون انجام و لغو آن نیز اعلام نشده است.


 سردرگمی ۶ ساعته مسافران پرواز ایران ایر در فرودگاه خرم‌آباد/ مدیر فرودگاه: نقص فنی داشت