پایگاه خبری هشت صبح : بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مقصر تورم بالا کسی بود که گفت کلید حل مشکلات اقتصادی آن‌ور آب است ولی کلید جواب نداد وی در بخشی از اظهارات خود گفت: مقصر بالا رفتن تورم مردم نبودند مردم […]

پایگاه خبری هشت صبح :

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مقصر تورم بالا کسی بود که گفت کلید حل مشکلات اقتصادی آن‌ور آب است ولی کلید جواب نداد

وی در بخشی از اظهارات خود گفت: مقصر بالا رفتن تورم مردم نبودند مردم که همه جوره پای انقلاب ایستادند، مقصر آن کسی بود که راهبرد غلطی برای حل مشکل اقتصادی داد. گفت کلید حل مشکلات اقتصادی آن‌ور آب است ولی کلید او جواب نداد.