پایگاه خبری هشت صبح : علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت که سال ۹۶ دلار ۵ هزار تومان بود ۴ سال بعد با سیاست التماس و برجام ۵ برابر شد. به گزارش «انتخاب»؛ وی گفت: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد دلار ۲۷ هزار تومان بود الان […]

پایگاه خبری هشت صبح :

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت که سال ۹۶ دلار ۵ هزار تومان بود ۴ سال بعد با سیاست التماس و برجام ۵ برابر شد.

به گزارش «انتخاب»؛ وی گفت: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد دلار ۲۷ هزار تومان بود الان ۵۵ هزار تومان شده است یعنی کمتر از سه برابر.

سخنگوی دولت در ادامه افزود: سال ۹۶ دلار ۵ هزار تومان بود ۴ سال بعد با سیاست التماس و برجام ۵ برابر شد.