راه‌اندازی خانه‌های گفت وگوی آزاد در دانشگاه‌ها به همه این مراکز ابلاغ شده است.

راه‌اندازی خانه‌های گفت وگوی آزاد در دانشگاه‌ها به همه این مراکز ابلاغ شده است.


سخنگوی دولت: راه‌اندازی خانه‌های گفت وگوی آزاد به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده