سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و رهبر انقلاب فیلم سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۴ MB

سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و رهبر انقلاب

سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و رهبر انقلاب

فیلم سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۴ MB


سخنرانی کامل رئیس‌جمهور در دیدار مسئولان نظام و رهبر انقلاب