امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای که به میزبانی دهلی نو برگزار شد گفت: توجه دکترین سیاست خارجی ایران به عضویت در نهادهای مبتنی بر چندجانبه گرایی است

امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای که به میزبانی دهلی نو برگزار شد گفت: توجه دکترین سیاست خارجی ایران به عضویت در نهادهای مبتنی بر چندجانبه گرایی است


سخنان وزیر دفاع در اجلاس وزرای دفاع اجلاس شانگهای