در جریان بررسی بودجه؛ سازوکار پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند […]

در جریان بررسی بودجه؛

سازوکار پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد

سازوکار پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۴ تبصره ۵ را تصویب کردند.

بر این اساس، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات دهنده که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.

همچنین مطابق با بند (ط) تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند «ه» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.


سازوکار پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد