در جریان بررسی بودجه تعیین شد؛ سازوکار مجلس برای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت مجلس شورای اسلامی تصویب کرد دو هزار میلیارد تومان جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نمودند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح، پرداخت شود. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر […]

در جریان بررسی بودجه تعیین شد؛

سازوکار مجلس برای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت

سازوکار مجلس برای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد دو هزار میلیارد تومان جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نمودند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح، پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۸ منابع این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بند الحاقی ۱- بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

بند الحاقی ۲- ۲۵ درصد از منابع جز های (۶) و (۷) بند (الف) این تبصره به طرح‌های تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.


سازوکار مجلس برای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت