در صحن مجلس؛ سازوکار تعهد خدمت دانش‌آموختگان پزشکی استعدادهای درخشان تعیین شد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، شرایط تعهد خدمت دوره های عمومی و دستیاری تخصصی رشته های پزشکی و دندانپزشکی استعدادهای درخشان مشخص شد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان […]

در صحن مجلس؛

سازوکار تعهد خدمت دانش‌آموختگان پزشکی استعدادهای درخشان تعیین شد

سازوکار تعهد خدمت دانش‌آموختگان پزشکی استعدادهای درخشان تعیین شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، شرایط تعهد خدمت دوره های عمومی و دستیاری تخصصی رشته های پزشکی و دندانپزشکی استعدادهای درخشان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مواد ۱ تا ۳ طرح مذکور را بررسی کردند.

ماده یک این طرح برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارسال شد.

ماده ۲ – تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ – موارد زیر در مورد مشمولان این قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع می‌باشد.

ب – تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی

ماده ۳ – متن زیر به تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون الحاق می‌شود:

دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفته شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آئین نامه‌های استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، صرفاً در همان سال فارغ التحصیلی مجازند در آزمون‌های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت نمایند و در صورت قبولی مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد سپری نمایند.


سازوکار تعهد خدمت دانش‌آموختگان پزشکی استعدادهای درخشان تعیین شد