سازمان هواشناسی امروز با پیش بینی بارندگی و وزش باد شدید برای برخی استان ها هشدار نارنجی صادر کرده است.

سازمان هواشناسی امروز با پیش بینی بارندگی و وزش باد شدید برای برخی استان ها هشدار نارنجی صادر کرده است.


سازمان هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرد