گوترش همچنین تقاضا کرد، کسانی که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند نسبت به جنایاتشان پاسخگو شوند.

گوترش همچنین تقاضا کرد، کسانی که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند نسبت به جنایاتشان پاسخگو شوند.


سازمان ملل: جنگ در سال ۲۰۲۲ منجر به مرگ ۴۳ هزار نفر در جهان شد/ ۱۰۰ میلیون نفر هم آواره شدند