عزیزی: سازمان برنامه و بودجه با عمل به وظایف خود دغدغه اشتغال را رفع کند نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: به داد مشکل رفع بیکاری جوانان برسید سازمان برنامه و بودجه باید به مردم و دولت و استان‌ها کمک کند و با عمل به قانون دغدغه اشتغال را برطرف سازد. به گزارش […]

عزیزی:

سازمان برنامه و بودجه با عمل به وظایف خود دغدغه اشتغال را رفع کند

سازمان برنامه و بودجه با عمل به وظایف خود دغدغه اشتغال را رفع کند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: به داد مشکل رفع بیکاری جوانان برسید سازمان برنامه و بودجه باید به مردم و دولت و استان‌ها کمک کند و با عمل به قانون دغدغه اشتغال را برطرف سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: مهمترین دغدغه مردم و کشور رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است. مقام معظم رهبری و دولت بر اشتغال تاکید دارند و مجلس نیز با رویکرد رونق تولید و اشتغال تبصره ۱۸ را محقق کرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ پیش بینی شد که ۹۷ درصد آن محقق شد، مقرر بود این مبلغ از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، اما متأسفانه تنها ۱۹.۷ درصد آن محقق شد. در سال جاری نیز یک ریال از این بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

عزیزی با تاکید بر اینکه باید به داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان برسید، عنوان کرد: برای حوزه مسکن نیز در همه بندهای تبصره مذکور منابع تعیین شده بود. به مردم، دولت و استان‌ها کمک کنید، زیرا دغدغه مردم اشتغال است.

ابراهیم عزیزی نیز در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: مهمترین دغدغه مردم و کشور رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است، مقام معظم رهبری و دولت بر اشتغال تاکید دارند و مجلس نیز با رویکرد رونق تولید و اشتغال تبصره ۱۸ را محقق نمود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ پیش بینی شد که ۹۷ درصد آن محقق شد، مقرر بود این مبلغ از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، اما متأسفانه ۱۹.۷ درصد آن محقق گردید. در سال جاری نیز تاکنون یک ریال به این موضوع تخصیص پیدا نکرده است.

وی افزود: به داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان برسید، برای حوزه مسکن نیز در همه بندهای تبصره مذکور منابع تعیین شده بود. به مردم، دولت و استان‌ها کمک کنید، زیرا دغدغه مردم اشتغال است.

عزیزی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید به مردم و دولت و استان‌ها کمک کند و با عمل به قانون دغدغه اشتغال را برطرف سازد.


سازمان برنامه و بودجه با عمل به وظایف خود دغدغه اشتغال را رفع کند