ماموران مشاهده کردند سارق در بالای ترانسفورماتور تک فاز ۲۵آمپر دچار برق گرفتگی شده و فوت کرده است . (عکس آرشیوی است)

ماموران مشاهده کردند سارق در بالای ترانسفورماتور تک فاز ۲۵آمپر دچار برق گرفتگی شده و فوت کرده است . (عکس آرشیوی است)


سارق کابل برق هنگامی دزدی روی ترانس برق جان داد