وزیر صمت: ساخت تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های ایرانی در بلاروس فاطمی امین، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در بخش حمل و نقل یکی از خطوط هوایی ما با بلاروسی‌ها برای برقراری پرواز ها درخواست‌هایی را ارائه داده است. دریافت ۱۱ MB

وزیر صمت:

ساخت تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های ایرانی در بلاروس

ساخت تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های ایرانی در بلاروس

فاطمی امین، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در بخش حمل و نقل یکی از خطوط هوایی ما با بلاروسی‌ها برای برقراری پرواز ها درخواست‌هایی را ارائه داده است.

دریافت ۱۱ MB


ساخت تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های ایرانی در بلاروس