زیدآبادی و نیروی چهارم

Print Friendly, PDF & Email

مطابق این ایده در واقع یک جنبش "نصیحت‌گری ملی" یا "اندرزگویی عمومی" باید شکل بگیرد، بلکه اصول‌گرایان کوتاه بیایند. به این اعتبار، نیروی چهارم دائرمدار "سخن" خواهد بود نه "عمل". و اگر سخن‌گفتن را هم نوعی از عمل بدانیم، عمل نیروی چهارم چیزی نیست جز سخن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا