زیباکلام درباره تغییرات لازم برای مشارکت نیروهای سیاسی در انتخابات گفت: در قدم نخست جریانات سیاسی واقع‌گرا، معتدل و میانه‌رو جملگی باید به این نقطه برسند که در شرایط فعلی صحبت از انتخابات به چه معناست؟ تنها علی لاریجانی نیست که باید به این نقطه برسد که انتخابات بی‌معنی است. افرادی مانند باهنر، ‌احمد توکلی و بسیاری از بزرگان اصولگرا نیز باید به این نقطه برسند که انتخابات چه معنا و مفهومی دارد و تنها جبهه پایداری و یک‌سری از گروه‌های تندرو هستند که همچنان امید به صندوق رای دارند

زیباکلام درباره تغییرات لازم برای مشارکت نیروهای سیاسی در انتخابات گفت: در قدم نخست جریانات سیاسی واقع‌گرا، معتدل و میانه‌رو جملگی باید به این نقطه برسند که در شرایط فعلی صحبت از انتخابات به چه معناست؟ تنها علی لاریجانی نیست که باید به این نقطه برسد که انتخابات بی‌معنی است. افرادی مانند باهنر، ‌احمد توکلی و بسیاری از بزرگان اصولگرا نیز باید به این نقطه برسند که انتخابات چه معنا و مفهومی دارد و تنها جبهه پایداری و یک‌سری از گروه‌های تندرو هستند که همچنان امید به صندوق رای دارند


زیباکلام: سیاست‌های گذشته قابل ادامه دادن نیست