راهپیمایی اربعین سال ۱۴۰۲ از اول ماه صفر (۲۷ مردادماه) آغاز می‌شود.

راهپیمایی اربعین سال ۱۴۰۲ از اول ماه صفر (۲۷ مردادماه) آغاز می‌شود.


زمان راهپیمایی اربعین: از ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور