زلزله ۴.۶ ریشتری بامداد جمعه مشهد را لرزاند.

زلزله ۴.۶ ریشتری بامداد جمعه مشهد را لرزاند.


زلزله ۴.۶ ریشتری مشهد را لرزاند