مدیر روابط عمومی سازمان اورژانش یزد گفت: سقوط ۲ کودک هفت و هشت ساله از ترن هوایی شهربازی در پارک شادی یزد باعث مصدومیت آنها شد.

مدیر روابط عمومی سازمان اورژانش یزد گفت: سقوط ۲ کودک هفت و هشت ساله از ترن هوایی شهربازی در پارک شادی یزد باعث مصدومیت آنها شد.


زخمی شدن دو کودک در حادثه ترن هوایی شهربازی یزد