حسن تامینی رییس فدراسیون شطرنج اعلام‌ کرد که رسما از سمت خود استعفا کرده است.

%content%


رییس فدراسیون شطرنج استعفا کرد