شیراز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تعداد کشته های ریزش معدن غیرمجاز در شهرستان بختگان فارس را ۲ نفر و یک مصدوم اعلام کرد.

شیراز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تعداد کشته های ریزش معدن غیرمجاز در شهرستان بختگان فارس را ۲ نفر و یک مصدوم اعلام کرد.


ریزش معدن غیر مجاز در فارس ۲ کشته برجای گذاشت